ZEEF- & BREEKINSTALLATIE

IVDB draagt zijn steentje bij voor een duurzaam milieu!

Bouw-en sloopafval wordt op onze breekwerf gerecycleerd tot waardevolle secundaire grondstoffen.

Wij kunnen u volgende puingranulaten aanbieden uit onze eigen zeef- en breekinstallatie:

  • Copro- en CE-gekeurd gebroken betonpuin 0/40
  • Copro- en CE-gekeurd gebroken mengpuin 0/40
  • Copro-gekeurd zeefzand 0/10

Deze puingranulaten kunnen toegepast worden in diverse bouwkundige toepassingen zoals funderingen, onderfunderingen en ophogingen, conform de technische bepalingen van het standaardbestek.

De kwaliteit wordt gecontroleerd door ons eigen intern labo en extern door de certificatie-instelling Copro.

De geproduceerde puingranulaten beschikken tevens over een CE-markering en voldoen aan de strengste milieu-hygiënische normen conform de huidige milieuregelgeving.

Volgende primaire grondstoffen zijn tevens verkrijgbaar: zand, kalksteen, teelaarde