AFZETCONTAINERS

Onze afzetcontainers zijn open of gesloten containers en zijn net zoals onze andere containers beschikbaar in verschillende formaten: van 6m3 tot en met 30m3. Ze zijn geschikt voor sloopafval, bedrijfsafval, bouw- en steenpuin, verpakkingsafval, papier & karton, plastic-, hout-, metaal- & slibafval.

Extra weetjes over onze afzetcontainers:

  • afdekzeil gratis verkrijgbaar, maar te vermelden bij bestelling
  • parkeerborden verkrijgbaar mits betalen van een waarborg van 50 €
  • mogelijkheid tot huren van stortkokers
  • de totale afstand nodig voor het plaatsen en ophalen van een container is 15m
  • de container wordt niet automatisch opgehaald, deze dient telefonisch of via mail afgeroepen te worden
  • reserveren van een container kan telefonisch of via mail
  • indien de container op de openbare weg moet geplaatst te worden dient u zelf een politietoelating aan te vragen bij de politie
  • volgende afvalstoffen mogen niet in de container gestort worden: Klein Gevaarlijk Afval (verfpotten, oliehoudend afval), gasflessen, vloeistoffen, asbest,…