AANLEVEREN AFVAL

U kunt als bedrijf of particulier ook zelf uw afval komen aanleveren met eigen vervoer.

Volgende afvalstoffen kunnen aangeleverd worden:

 • Restafval
 • Beton, steen, asfalt
 • Bouw- & sloopafval
 • Roofing
 • Hechtgebonden asbest (bv. golfplaten)
 • Hout
 • Glas
 • Ytong
 • Gyproc
 • Groenafval
 • Papier & karton
 • Folie
 • Banden
 • Klein Gevaarlijk Afval
 • Harde kunststoffen
 • Garage-afval

Werkwijze:

 • u komt via de hoofdingang op onze geijkte weegbrug gereden;
 • u zet zich aan de kant en komt zich aanmelden op het bureel;
 • u lost uw afval op eigen kracht op de aangeduide plaats;
 • u komt zich opnieuw wegen op dezelfde manier;
 • u zet zich opnieuw aan de kant en komt afrekenen op het bureel;
 • u betaald het verschil (in kg) tussen het eerste en de tweede weging (de prijs is afhankelijk van het soort afval).

 

Onze site is alle werkdagen ononderbroken geopend van 7 tot 18 u en eventueel zaterdag na telefonische afspraak.

Zon- en feestdagen gesloten.